Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Artykuły

2.jpg
2020-07-20

„Miasto z Klimatem” bez lania wody

Gwałtowne burze i ulewne deszcze są najczęstszą przyczyną nagłych podtopień. Problem ten wydaje się szczególnie uciążliwy w miastach. Z drugiej strony słyszymy o tym, że wody jest coraz mniej i trzeba o nią dbać. Sprawdziliśmy, jak postępować, aby wody w miastach ani nie brakowało, ani nie było jej za dużo.

Retencja w mieście

Lokalne podtopienia wynikają nie tylko ze zmian klimatycznych. Równie często są efektem zaniedbań w gospodarowaniu miastami, w których powstaje zbyt wiele uszczelnionych powierzchni utwardzonych. Takim podtopieniom można zapobiegać poprzez właściwą retencję, czyli zdolność do gromadzenia i przetrzymywania zasobów wodnych. Mając to na uwadze, samorządy rozwijają tereny zielone, m.in. poprzez zwiększenie ich powierzchni. Miasta wskazują w swoich dokumentach planistycznych, jaki procent obszaru ma być zagospodarowany jako zieleń urządzona. Ponadto istnieją programy gospodarki wodami opadowymi, dzięki którym woda jest zatrzymywana.

Sposoby na wodę

Jednym ze wspomnianych rozwiązań technicznych są stawy osiedlowe, które retencjonują wody. Kolejnym sposobem są zbiorniki retencyjne budowane w pobliżu odbiorników wód opadowych, czyli cieków powierzchniowych i systemów kanalizacyjnych. Przy odpowiednim zagospodarowaniu przestrzeni mogą one pełnić funkcję miejsc rekreacji dla mieszkańców i turystów. Popularnym sposobem na radzenie sobie z nadmiarem wód opadowych jest również konstruowanie studni chłonnych i innych systemów. Jak podkreśla Katarzyna Kobiela, stosowaniu rozwiązań technicznych musi towarzyszyć edukacja ekologiczna obywateli. To od nas zależy, jak będzie przebiegać retencjonowanie wody. Odpowiednie zagospodarowanie ogrodów przydomowych poprzez zastosowanie pojemników na deszczówkę czy właściwie dobrany sposób odprowadzania wód opadowych to działania, które są w zasięgu każdego z nas. W Polsce, dla zachęcenia właścicieli domów jednorodzinnych do włączenia się w akcję oszczędzania wody, stworzono programy dofinansowujące zbieranie deszczówki np. do oczka wodnego, beczek czy zbiorników podziemnych. Jednym z nich jest rządowy program Moja Woda, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Budżet programu wynosi 100 mln zł.

Zieleń sprzyja równowadze

Dbałość o zieleń w postaci drzew, krzewów, trawników i kwietników przygotowuje miasta nie tylko na zmiany klimatyczne. Pomaga również poradzić sobie z bieżącymi wyzwaniami związanymi z gospodarowaniem wodą. – Dzięki zielonej infrastrukturze jesteśmy w stanie zatrzymać dużą ilość wody w tkance miejskiej, co chroni przed suszami – przekonuje dr hab. inż. Tomasz Bergier, projektant rozwiązań oraz urządzeń inżynierii ekologicznej. – Zielona infrastruktura jest taką gąbką, która pozwala na zwiększenie elastyczności systemu. Jak podkreśla ekspert, obecnie jest to szczególnie ważne, ponieważ nie mamy stuprocentowej pewności, jakie zmiany klimatyczne staną się naszą rzeczywistością w najbliższych dziesięcioleciach. Tomasz Bergier jest jednym z popularyzatorów ogrodów deszczowych, których stosowanie przyniosło widoczne efekty m.in. w australijskim Sydney.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
Organizator
Partnerzy