Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Artykuły

adobestock_313426278.jpeg
2020-08-07

Zmiany klimatu – fakty i mity

Dziś już nikt nie zaprzecza, że klimat się zmienia – to po prostu się dzieje. Nie brakuje jednak sprzecznych opinii i teorii towarzyszących temu zagadnieniu. Jedne z nich to fakty, inne można nazwać mitami. Dziś przyjrzymy się najpopularniejszym.

Teza nr 1: „Człowiek nie odpowiada za obecnie zachodzące zmiany klimatu” – MIT

Dlaczego?

Ponad 97% prac naukowych, które dotyczą zmiany klimatu, wskazuje, że to działalność człowieka odpowiada za globalne ocieplenie. Z wnioskami Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)1 zgadzają się wszystkie największe instytucje naukowe – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.  Przed rewolucją przemysłową przyroda radziła sobie z neutralizacją CO2. Jednak odkąd zaczęliśmy masowo spalać paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa), karczować lasy, intensywniej użytkować grunty rolne, a także osuszać tereny podmokłe, emisja gazów cieplarnianych wzrosła lawinowo. Od roku 1750 do 2018 stężenie CO2 wzrosło o 32%2.  Wniosek: to działalność człowieka doprowadziła do obecnie zachodzących zmian klimatycznych.

Teza nr 2: „Zmiany klimatu nie mają wpływu na nasze codzienne życie” – MIT

Dlaczego?

Wszyscy doświadczamy efektów ocieplenia klimatu. Zimą coraz rzadziej doświadczamy mrozu i śniegu, wiosna i jesień tracą na wyrazistości, a lato staje coraz bardziej upalne i nieprzewidywalne ze swoimi nagłymi burzami, gradobiciami i wichurami oraz suszą. Poza stratami materialnymi, z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi wiążą się warunki niesprzyjające zdrowiu: duże wahania ciśnienia, szybkie zmiany temperatury, wysoka wilgotność powietrza. Ich efektem jest blisko 20% zawałów mięśnia sercowego3 i podwyższone ryzyko chorób układu oddechowego i krążenia. Ponadto podczas upałów zużywamy więcej energii na chłodzenie pomieszczeń i obserwujemy spadek poziomu wody w rzekach. Zbyt niski  stan wód powoduje problemy z chłodzeniem elektrowni węglowych, przez co mogą one działać mniej wydajnie lub być wyłączane. W efekcie może nastąpić przerwa w dostawie prądu lub jej ograniczenie (tzw. niedobór energii). W ich zapobieganiu pomaga rosnąca liczba inwestycji, które stawiają na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (OZE). Upały  powodują też pogorszenie jakości powietrza4, o czym więcej możecie dowiedzieć się z naszego artykułu „Miasto z klimatem dla Seniorów”. Zmieniające się warunki klimatyczne przyczyniają się także do wzrostu populacji owadów i gryzoni, które roznoszą choroby zakaźne (to tzw. wektory). Przykład: z każdym rokiem przybywa kleszczy, które można spotkać już nie tylko w lasach, ale także w miejskich parkach i zieleńcach.  Te pajęczaki są m.in. nosicielami boreliozy. Ponadto wywołują odkleszczowe zapalenie mózgu5.

Teza nr 3: „Działania jednego kraju, a tym bardziej pojedynczego człowieka, nie mają wpływu na klimat – nie możemy spowolnić zmian klimatycznych” – MIT

Dlaczego?

Zmiany klimatu są nieuniknione. Ich skutki zaczynają dotykać również Polskę, dlatego musimy podejmować działania, które będą im zapobiegać. Pierwszym i podstawowym zadaniem, przed jakim stajemy, jest doprowadzenie do ustabilizowania stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. To pozwoli zapobiec ich niebezpiecznemu wpływowi na klimat.   Ponadto jako państwo ratyfikowaliśmy Porozumienie paryskie. Tym samym jesteśmy zobligowani kontrybuować do działań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C, a nawet podejmować wysiłki mające na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego. Polska, wspólnie z pozostałymi państwami członkowskimi UE, zobowiązała się do kolektywnego zmniejszenia emisji o 40% do 2030 roku w porównaniu z 1990 r. Jednak dla przeciętnego Polaka polityka klimatyczna jest abstrakcją . W efekcie uważamy, że nie mamy na nią wpływu – a to przecież nieprawda! Każdy z nas, poprzez swoje codzienne wybory, wpływa na środowisko naturalne, w tym na zmiany zachodzące  w klimacie. Znaczenie ma chociażby to, ile i z jakiego źródła kupujemy: żywność, kosmetyki, gadżety czy ubrania. To my decydujemy, w jaki sposób przemieszczamy się z domu do pracy czy na wakacje. Na środowisko wpływa również to, jak ogrzewamy mieszkania i ile wody zużywany na codzienne czynności. Właśnie w ten sposób kreujemy swoją rzeczywistość i wpływamy na klimat.  Zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Na szczęście rośnie nasza świadomość jako odpowiedzialnych obywateli, a to przekłada się na działalność samorządów , które czują się współodpowiedzialne za klimat. Aby wyróżnić miasta, w których z sukcesem zrealizowano już projekty pozytywnie wpływające na środowisko i poziom życia, przygotowaliśmy konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – kliknij i dowiedz się więcej!

 

1 https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nauka-nie-jest-zgodna-w-temacie-globalnego-ocieplenia-7
2 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/atmospheric-concentration-of-carbon-dioxide-5#tab-chart_6
3 http://rcin.org.pl/Content/60110/WA51_79962_r2015_Wplyw-klimatu-na-sta.pdf
4 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2013/artykuly/zmiana-klimatu-a-powietrze
5 http://rcin.org.pl/Content/60110/WA51_79962_r2015_Wplyw-klimatu-na-sta.pdf

 

adobestock_308372203.jpeg
adobestock_255783575.jpeg
adobestock_334207905.jpeg
adobestock_313426278.jpeg
adobestock_286551129.jpeg
Organizator
Partnerzy