#

Konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” - wybór laureatów

Na konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” przeprowadzony w 2020 r. wpłynęło wiele wniosków konkursowych, a Kapituła Konkursu zdecydowała się nagrodzić 9 zgłoszonych inwestycji. Jakie miasta zwyciężyły, a które zostały wyróżnione i dlaczego to właśnie te inicjatywy były najlepsze?

Ilu było laureatów konkursu?

Konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” przewidywał nagrody dla 5 najwyżej punktowanych wniosków konkursowych w kategorii miasto do 100 tys. mieszkańców oraz - analogicznie – dla 5 w kategorii miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. Jednak ostatecznie laureaci konkursu (pierwszej edycji) to 4 mniejsze miasta i 6 miast większych.

Laureaci w kategorii: miasto do 100 tys. mieszkańców

I miejsce – Kórnik

Laureat, który otrzymał najwięcej punktów w pierwszej kategorii konkursowej to Kórnik - gmina, która postawiła na klimatyczne budownictwo. W miejscowości Kamionki wybudowany został duży kompleks edukacyjny, który dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii realizuje postulat zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. Natomiast w Radzewie budynki szkoły podstawowej poddano gruntownej termomodernizacji, m.in. wykorzystując OZE (odnawialne źródła energii), co poprawiło efektywność energetyczną budynków.

II miejsce – Brwinów

Brwinów to gmina, która koncentruje się na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeniu powietrza. Gmina zajęła drugie miejsce w konkursie za rozbudowanie sieci tras rowerowych i przebudowanie tras już istniejących oraz budowę hali sportowej w systemie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

III miejsce – Sopot

Sopot nagrodzony został za inwestycję dotyczącą przebudowy koryta Potoku Grodowego oraz rozbudowy otaczającej go infrastruktury w celu ulepszenia jakości wody (także Zatoki Gdańskiej), warunków jej przepływu oraz retencji. Przedsięwzięcie wymagało licznych prac budowlanych, które jednak nie naruszyły naturalnego charakteru potoku. Kolejna inwestycja w Sopocie objęła modernizację energetyczną 25 budynków, z których 8 to zabytki.

Wyróżnienie – Wodzisław Śląski

Ostatni laureat w tej kategorii to Wodzisław Śląski. W mieście stworzono kilka obszarów o charakterze zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 12,16 ha - tak powstały „zielone płuca miasta”. Druga inwestycja polegała na wybudowaniu węzła przesiadkowego i koordynacji ruchu samochodowego, kolejowego, autobusowego i rowerowego w obszarze tzw. Centrum Przesiadkowego. Rozwinięta została infrastruktura drogowa i techniczna, w tym sieć dróg rowerowych.

Laureaci w kategorii: miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

I miejsce – Białystok

Laureat otwierający listę nagrodzonych miast w ramach drugiej kategorii to Białystok. W mieście powstała ponad 20-kilometrowa spójna infrastruktura rowerowa i wprowadzono szereg udogodnień dla rowerzystów. Przeprowadzono też rewitalizację Stawów Marczukowskich, która rozwinęła bioróżnorodność terenów i stworzyła piękne miejsce do wypoczynku blisko natury.

II miejsce – Gdynia

Gdynia nagrodzona została za szereg rozwiązań służących zmniejszeniu wysokiego poziomu stężenia pyłu zawieszonego m.in. przez rozwój komunikacji trolejbusowej czy korzystanie z zupełnie bezemisyjnych elektrobusów. W tym celu przeprowadzono również zmiany w gospodarowaniu wodą opadową, przede wszystkim tworząc nową kanalizację deszczową oraz modernizując tę już istniejącą.

III miejsce – Płock

Płock zrealizował przebudowę alei Antoniego Roguckiego i okolicznych terenów, rozwijając zieloną infrastrukturę. Obszar ten został zmodernizowany w taki sposób, by skorzystała na tym przyroda. Dodatkowo termomodernizacji poddanych zostało kilkadziesiąt budynków, takich jak np. szkoły, przedszkola czy basen miejski (w momencie zgłaszania wniosku konkursowego wyremontowane zostały 24 obiekty).

Wyróżnienie – Kraków

Kraków doceniony został za projekty zrealizowane z myślą o czystym powietrzu. Zalicza się tu zakup 20 autobusów elektrycznych i mobilnych ładowarek oraz budowa 5 stacji ładowania w całym mieście. W Krakowie rozwinięte zostały też tereny zielone, np. poprzez stworzenie wielu parków kieszonkowych (składając wniosek konkursowy miasto miało już 19 „Ogrodów Krakowian”).

Wyróżnienie – Gdańsk

W Gdańsku powstała hermetyczna kompostownia produkująca organiczny nawóz wysokiej jakości, dzięki czemu zredukowano ilość składowanych nieczystości biodegradowalnych. Z kolei w ramach projektu „Budownictwo ekologiczne ze wsparciem” na potrzeby mieszkańców Gdańska zagrożonych wykluczeniem społecznym wybudowano budynek wielorodzinny z infrastrukturą plus małą architekturą w modułowej technologii drewnianych prefabrykatów, która sprzyja ochronie środowiska.

Wyróżnienie – Olsztyn

Listę laureatów konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” zamyka Olsztyn, w którym wdrożono nowoczesny system gospodarowania wodami opadowymi. Po pierwsze wybudowano 5 zbiorników retencyjnych (w momencie składania wniosku konkursowego tworzone były 2 następne zbiorniki) i zmodernizowano zbiornik już istniejący, zrewitalizowano też pobliskie tereny. Po drugie w Olsztynie poddano termomodernizacji budynek szkoły i obiekt wykorzystywany do prowadzenia szkolnych warsztatów.