#

„Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” - informacje o konkursie

Konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” został zorganizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska po raz pierwszy w 2020 r. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem samorządów, jak i samych mieszkańców miast. Jakie były cele konkursu, do kogo był adresowany oraz jakie były kryteria oceny? Informacje na ten temat podajemy poniżej.

„Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” - cele konkursu

Konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” miał na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania proekologicznych i proklimatycznych rozwiązań w miastach. Organizator chciał wyłonić i nagrodzić najlepsze zrealizowane już inwestycje, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska albo też wzmocnienia odporności miasta na zachodzące zmiany klimatyczne.

Do kogo skierowany był konkurs?

Swój udział w konkursie zgłaszać mogły samorządy miast o dowolnej wielkości. Jednak zgłaszane inwestycje oceniane były w 2 osobnych kategoriach – dla miast do 100 tys. mieszkańców oraz dla miast z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tys. mieszkańców. Ponadto w konkursie oceniane były tylko te inwestycje, które zostały oddane do użytku najwcześniej 1 stycznia 2017 r., ale nie później niż 3 miesiące przed opublikowaniem ogłoszenia o konkursie.

Zgłaszane inwestycje realizowane były w wymienionych obszarach: rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury (tu zalicza się też retencja wody), zrównoważony transport, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz zrównoważone budownictwo.

Konkurs ekologiczny

Kryteria oceny zgłoszonych inwestycji

Najważniejszym kryterium oceny inwestycji biorących udział w konkursie były zarówno ich efekty ekologiczne, jak i zmiany w wymiarze społecznym. Wnioski konkursowe poddawane były najpierw ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Na tym drugim etapie oceny punkty przydzielane były m.in. za wysoki efekt ekologiczny służący ochronie klimatu czy adaptacji do jego zmian, trwałość inwestycji, jej użyteczność społeczną oraz udział mieszkańców przy inicjowaniu przedsięwzięcia.

„Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” - nagrody

Organizator konkursu przygotował 10 nagród dla najlepiej ocenionych inwestycji. 5 nagród miało trafić do miast o wielkości do 100 tys. mieszkańców, a 5 - do miast większych. Zgodnie z regulaminem konkursu organizator mógł jednak przyznać większą lub mniejszą liczbę nagród.

Finalnie nagrody otrzymały 4 miasta w kategorii do 100 tysięcy mieszkańców (3 nagrody główne i 1 wyróżnienie) oraz 6 miast powyżej 100 tys. mieszkańców (3 nagrody główne i 3 wyróżnienia). Nagrodami w konkursie były: statuetka, dyplom oraz poinformowanie o inwestycji w serwisie organizatora i w specjalnej publikacji „Podręcznik Dobrych Praktyk”.

Konkurs - obowiązujące terminy

Po raz pierwszy konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” ogłoszony został w lipcu 2020 r., a na zgłoszenie swojej inwestycji samorządy miały czas do 20 września 2020 r. Wybór laureatów ogłoszony został z końcem października 2020 r.